You are changing website.

SMW-Autoblok förvärvar Tecnomagnete

30 november 2022

SMW-Autoblok förvärvar Tecnomagnete

SMW Autoblok Group som är ledande inom design, konstruktion och tillverkning av uppspänningslösningar för industrimarknaden, har förvärvat Tecnomagnete, en ledande tillverkare av permanenta elektromagnetiska uppspännings- och lyftsystem.

Tecnomagnete har utvecklat användningen av dessa typer av magnetiska system för ett nytt sätt att hålla och lyfta delar. Tecnomagnete, med huvudkontor i Milano, Italien, betjänar tillverknings- och materialhanteringsindustrin med produkter för olika sektorer som fordon, formning, olja och gas, energi, infrastruktur, stål, varvsindustri, plast och transport. Företagets avancerade teknik gör det möjligt att använda permanenta magnetiska system för uppspänning, plastformsprutning, gjutning och lyft.

SMW Autobloks nya Mag Autoblok-division har ett komplett sortiment av permanenta elektromagnetiska chucksystem för snabb och flexibel uppspänning i alla typer av tillverkningsmaskiner. Man erbjuder också ett komplett sortiment av magnetiska lyftare för lastning och lossning av arbetsstycken.

Med förvärvet av Tecnomagnete har SMW Autoblok ett produktutbud som stöder nya och befintliga kunder med lösningar för att uppnå större produktivitet, flexibilitet och säkerhet i produktionen.

SMW Autoblok Group med Tecnomagnete representeras i Sverige, Norge och Danmark av SMW-Autoblok Scandinavia.

Kontakt: info@smw-autoblok.se              +46 (0)76 14 20 031

www.smwautoblok.com

SMW Autoblok Group, en leder innen design, engineering og produksjon av f0rsteklasses arbeidsholdel0sninger for industrimarkedet, har kj0pt opp Tecnomagnete, en ledende produsent av permanente elektromagnetiske klemme- og l0ftesystemer.

Tecnomagnete sies a ha oppfunnet bruken av permanente magnetiske systemer for komponentklemming, plastspr0ytest0ping, pressforming og l0f­ting. Tecnomagnete, med hovedkontor i Milano, Italia, har divisjoner lokalisert i USA, Tyskland, Frankrike og Kina, og betjener produksjons- og materialhandte­ringsindustrien med produkter produsert for sektorer inkludert bilindustri, plast og formverkt0y, olje og gass, energi, infra­struktur, stai , skipsbygging og transport.
Stor produktivitet og fleksibilitet
SMW .1;–utobloks nye Mag Autoblok-divisjon inkluderer en komplett serie med perma­nente elektromagnetiske chucking-syste­mer som er raske og fleksible pa horison­tale og vertikale fresemaskiner, vertikale dreiesentre, fleksible produksjonssystemer, slipemaskiner, EDM-er og mer. En komplett serie med magnetiske l0ftere for lasting og lossing av arbeidsstykker tilbys ogsa.
Med tillegg av Tecnomagnete, sier SIVIW Autoblok at portefoljen deres st0tter bade nye og eksisterende kunder ved a tilby l0s­ninger for a oppna st0rre produktivitet, fleksibilitet og sikkerhet i et ekspansivt spekter av produksjonsoperasjoner.

DOWNLOAD ATTACHMENT