You are changing website.

SMW‑AUTOBLOK Always a step ahead.

SMW-Autoblok tillverkar uppspänningssystem för svarv-, slip- och fräsmaskiner. Vi utvecklar, tillverkar och sköter support för alla våra egna produkter, och sätter en standard för industrin världen runt.

SMW-Autoblok Scandinavia är SMW-Autoblok Groups skandinaviska bolag, med säte i Sverige. Vårt uppdrag är att erbjuda tjänster och produkter till våra kunder i Danmark, Norge och Sverige. Med vår kännedom om den skandinaviska verkstadsindustrin kan vi ge råd och teknisk support väl anpassade för våra kunder här. Tack vare vår bakgrund inom tillverkande industri har vi möjlighet att förstå de praktiska problemen och möta de olika utmaningar våra kunder ställs inför. Har ni ett problem, så har vi säkert lösningen.

Årtionden av erfarenhet av uppspänningslösningar tillsammans med en outtröttlig vilja till teknisk utveckling – med hjälp av feedback från våra kunder – är en av grunderna till SMW-AUTOBLOKs framgångar. Den stora bredden av standardprodukter i katalogen möjliggör snabba leveranser av alla applikationer. Vårt globala nätverk av återförsäljare och agenter gör att det alltid finns professionell hjälp att få med de affärsmässiga eller tekniska problem du kan komma att ställas inför.
Se hela den världsompännande organisationen

VÅR HISTORIA

SMW-Autobloks historia började för mer än 75 år sedan i Turin i Italien, och för 50 år sedan i Meckenbeuren i Tyskland. Under den tiden har vi utvecklats en hel del, men vissa saker är fortfarande de samma: vårt engagemang för kvalitet, våra kunder och för att utveckla vårt rykte på marknaden. Idag är SMW-Autoblok multinationellt med närvaro på alla kontinenter. Varför inte ta en titt på hur vi hamnade här? Läs mer om SMW-Autobloks historia här.

FRAMTIDEN

Industry 4.0 och kvalitet I kombination. Vi är fokuserade på att leverera moderna uppspänningslösningar genom fortsatt forskning och utveckling. Om du vill veta mer om SMW-Autobloks innovationer, klicka här.